Επικοινωνία2018-11-16T09:26:32+00:00

 Νέα Πέραμος

 Καβάλα, Μακεδονία

 T.K. 64 007

 Ελλάδα

 Tel.: 25940 – 22692  

 Fax: 25940 – 22222

 e-mail: fri@inale.gr

 

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

www.artificialreefs.gr

www.elgo.gr

www.alieia.gr

www.nagref.gr

www.alieia.minagric.gr

Font Resize