/Προκηρύξεις

Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο των απαιτήσεων των ΚΑΝ (ΕΚ) 199/2008 και ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1004. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31-12-2017

By |2018-11-07T09:04:53+00:00October 23rd, 2018|Προκηρύξεις|Comments Off on Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο των απαιτήσεων των ΚΑΝ (ΕΚ) 199/2008 και ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1004. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31-12-2017
Font Resize