//Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1330/17.05.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στο πλαίσιο Ενωσιακών και Εθνικών Απαιτήσεων» για το έτος 2024, με κωδικό ΟΠΣ 6004836, στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας) και από Εθνικούς πόρους.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1330/17.05.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στο πλαίσιο Ενωσιακών και Εθνικών Απαιτήσεων» για το έτος 2024, με κωδικό ΟΠΣ 6004836, στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας) και από Εθνικούς πόρους.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1330/17.05.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στο πλαίσιο Ενωσιακών και Εθνικών Απαιτήσεων» για το έτος 2024, με κωδικό ΟΠΣ 6004836, στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας) και από Εθνικούς πόρους.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΣΑΔ ΙΝΑΛΕ Ψ37ΘΟΞ3Μ-ΥΓ4 

By |2024-06-21T19:27:21+03:0021 Ιουνίου, 2024|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1330/17.05.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στο πλαίσιο Ενωσιακών και Εθνικών Απαιτήσεων» για το έτος 2024, με κωδικό ΟΠΣ 6004836, στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας) και από Εθνικούς πόρους.

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς