Υποδομές & Εξοπλισμός2019-01-12T20:44:33+02:00

Υποδομές

Η υλικοτεχνική υποδομή του ΙΝΑΛΕ που εξυπηρετεί την υποστήριξη των εκπαιδευτικών – ενημερωτικών δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει:

Αίθουσα Συσκέψεων – Συνεδριάσεων

– Αίθουσα Συσκέψεων και Συνεδριάσεων χωρητικότητας 50 ατόμων η οποία είναι πλήρως εξοπλισμένη με οπτικοακουστικά και εποπτικά μέσα παρουσιάσεων.

  

 

Αίθουσα Συνεδρίων – Διαλέξεων

– Αίθουσα Συνεδρίων – Διαλέξεων χωρητικότητας 100 ατόμων, πλήρως εξοπλισμένη με οπτικοακουστικά και εποπτικά μέσα εκπαίδευσης και παρουσιάσεων, όπως μεταφραστικό κέντρο, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, προβολείς video και διαφανειών κ.ά.

 

Εστιατόριο

– Εστιατόριο, δυναμικότητας 50 ατόμων, με πλήρη υποδομή εστίασης.

Ξενώνας

– Πλήρως εξοπλισμένο ξενώνα, δυναμικότητας 10 ατόμων

Κέντρο Πληροφόρησης για την παράκτια ζώνη του Στρυμονικού Κόλπου και του Κόλπου Ιερισσού

– το ΙΝΑΛΕ σε συνεργασία με το ΕΚΒΥ, έχει εγκαταστήσει Κέντρο Πληροφόρησης για την παράκτια ζώνη του Στρυμονικού Κόλπου και του Κόλπου της Ιερισσού (Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης) το οποίο προωθεί την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον.

 

Εξοπλισμός

 

Σκάφη

– το ΙΝΑΛΕ διαθέτει δύο σκάφη ανοικτής θαλάσσης και ένα σκάφος εσωτερικών υδάτων.

 

Μεταφορικά μέσα

– το ΙΝΑΛΕ διαθέτει τρία οχήματα 4×4.

Εργαστήρια

– το Τμήμα Εσωτερικών Υδάτων & Λιμνοθαλασσών διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό     

– το Τμήμα Υδατοκαλλιέργειας & Οστρακοειδών διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό          

– το Τμήμα Θαλάσσιας Αλιείας διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό                                

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς