Εκπαίδευση2018-12-13T20:27:22+02:00

Εκπαίδευση φοιτητών

Στις εγκαταστάσεις του ΙΝ.ΑΛ.Ε. υλοποιούνται προγράμματα πρακτικής και διπλωματικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών από τμήματα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας και του εξωτερικού. Επίσης εκπονούνται μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα.

  
 
 
 
 

Εκπαίδευση μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Το ΙΝ.ΑΛ.Ε. επισκέπτονται σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ενημερώνονται τόσο για τις συλλογικές δράσεις του ινστιτούτου, όσο και για τις επιμέρους λειτουργίες κάθε εργαστηρίου και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε θέματα αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και μεταποίησης αλιευμάτων.
 

   

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς