Επικοινωνία2019-02-07T12:38:19+02:00

 Νέα Πέραμος

 Καβάλα, Μακεδονία

 T.K. 64 007

 Ελλάδα

 Tel.: 25940 22691-2  

 Fax: 25940 22222

 e-mail: fri@inale.gr

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

www.artificialreefs.gr

www.elgo.gr

www.alieia.gr

www.nagref.gr

www.alieia.minagric.gr

    Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς