Απόστολος Παπαδημητρίου2018-12-13T20:26:38+02:00

Ο Απόστολος Παπαδημητρίου είναι Τεχνολόγος Ιχθυολόγος Μ.Sc. Έχει εργαστεί σε μονάδες πάχυνσης και ιχθυογεννητικούς σταθμούς και έχει αποκτήσει εμπειρία και εξειδίκευση στις υδατοκαλλιέργειες ιχθύων (γλυκού-θαλασσινού νερού καθώς και διακοσμητικών). Ως τεχνικός έρευνας στο Ινστιτούτο Αλιευτικής έρευνας έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, στην κατασκευή και λειτουργεία του σταθμού υδατοκαλλιεργειών & οστρακοειδών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της έρευνας για την προώθηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις υδατοκαλλιέργειες. Στο εργαστήριο Βενθικής Οικολογίας και Τεχνολογίας έχει επικεντρωθεί στην καλλιέργεια μικροφυκών για την αξιοποίηση της παραγόμενης βιομάζας τους σε καινοτόμες εφαρμογές αλλά και τη μελέτη των αποκρίσεων των μακροφυκών,  για την παραγωγή και ανάπτυξη τεχνολογίας αποκατάστασης παράκτιων περιβαλλόντων.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς