Αργύρης Καλλιανιώτης2018-12-13T20:26:30+02:00

Ο Δρ. Α. Καλλιανιώτης είναι Bιολόγος – Iχθυολόγος με 35ετή ερευνητική εμπειρία σε τομείς που σχετίζονται με την αλιεία και την αλιευτική τεχνολογία. Η ενασχόλησή του με τον τομέα άρχισε στο γραφείο αλιείας στην Καβάλα το 1980 και συνεχίστηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στη συνέχεια στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, όπου ολοκλήρωσε την μεταπτυχιακές του σπουδές. Κατά την διάρκεια της δεκαετούς παραμονής στην Κρήτη συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα εκτίμησης και διαχείρισης ιχθυοαποθεμάτων και σε προγράμματα σχετικά με την αλιευτική ανάπτυξη παράκτιων περιοχών. Από το 1995 είναι ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και υπηρετεί ως διευθυντής στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας με έδρα την Νέα Πέραμο Καβάλας. Τα δέκα τελευταία χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ως συμμετέχων σε πληθώρα Ευρωπαϊκών και Εθνικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων με θέματα που σχετίζονται με την βιολογία σημαντικών εμπορικών ειδών, την διερεύνηση της κατάστασης ιχθυοαποθεμάτων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και την έρευνα σε θέματα δυναμικής παραδοσιακών αλιευτικών εργαλείων. Ειδικός τομέας δράσης αποτελεί η κατασκευή και παρακολούθηση τεχνητών υφάλων με σκοπό την δημιουργία αλιευτικών προστατευμένων περιοχών.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς