Βασιλική Παπαντωνίου2018-12-13T20:26:23+02:00

Η Βασιλική Παπαντωνίου είναι Τεχνικός Έρευνας στον Τομέα Αλιευτικής Βιολογίας. Τα καθήκοντα της παραπάνω θέσης περιλαμβάνουν: 1) Εργαστηριακές τεχνικές: συστηματική κατάταξη των οργανισμών, καθορισμός της γονιμότητας των ψαριών και των κεφαλόποδων, προσδιορισμός της ηλικίας και ανάπτυξης των ψαριών, μελέτη μορφομετρικών, ανατομικών και μεριστικών χαρακτήρων των ψαριών και μελέτη της διατροφής των ψαριών. Ανάλυση ιχθυοπλαγκτού, 2) Δειγματοληψίες πεδίου με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μέσης και παράκτιας αλιείας (μηχανότρατες, γρι-γρι, πεζότρατες  και διχτυάρικα), 3) Συλλογή δεδομένων σε δειγματοληψίες σε αλιευτικά σκάφη και  σε συνεντεύξεις επαγγελματιών ψαράδων, συμμετοχή στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς