//ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 2021_Ψ268ΟΞ3Μ-9Φ3_21PROC008431274

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 2021_Ψ268ΟΞ3Μ-9Φ3_21PROC008431274

Παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά προσωπικού του ΙΝ.ΑΛ.Ε. με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών (CPV:63726700-1) στo πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων έτους 2021 στο πλαίσιο ενωσιακών και εθνικών απαιτήσεων» (OΠΣ:5004055) που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας –Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 2014-2020).

 

5.1212_8-4-2021_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 2021_Ψ268ΟΞ3Μ-9Φ3_21PROC008431274  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

By |2021-04-08T20:58:41+03:008 Απριλίου, 2021|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 2021_Ψ268ΟΞ3Μ-9Φ3_21PROC008431274

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς