Δρ Αλέξιος Τσαγκρίδης2019-01-12T20:55:25+02:00

Ο Δρ. Α. Τσαγκρίδης έχει πάνω από είκοσι πέντε  χρόνια ερευνητική εμπειρία σε θέματα εκτίμησης και διαχείρισης αλιευτικών αποθεμάτων και ανάλυσης στοιχείων αλιευμάτων/αλιευτικής προσπάθειας. Αρχικά, ασχολήθηκε με νέες βραχυπρόθεσμες μεθόδους πρόβλεψης της παραγωγής ιχθυαποθεμάτων στον Σαρωνικό κόλπο και αργότερα στο Θρακικό πέλαγος. Εφαρμόστηκαν επίσης νέες μέθοδοι εκτίμησης παραμέτρων αύξησής ιχθύων με την χρήση δεδομένων μηκών. Μελετήθηκε ειδικά η μαρίδα στον Σαρωνικό κόλπο και καθιερώθηκε ένα νέο για την επιστήμη, σύνθετο πρότυπο αύξησης που λαμβάνει υπόψη την αλλαγή φύλου του ψαριού από θηλυκό σε αρσενικό σε ηλικία περίπου ενός έτους.

Από σχετικά ερευνητικά προγράμματα, έχουν μελετηθεί και αναλυθεί τα αλιεύματα και η αλιευτική προσπάθεια σε αποθέματα  ιχθύων (σκουμπρί, κολιός), κεφαλόποδων (καλαμάρι, σουπιά, χταπόδι) σε περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου. Εξετάσθηκαν επίσης προκαταρκτικές παρατηρήσεις για τον τρόπο που επηρεάζει το κλίμα τα αλιεύματα καλαμαριού της βιντζότρατας. Μελετήθηκαν επίσης τα Ολοθούρια και ειδικότερα η αλιεία, η επεξεργασία και η εμπορία τους.

Ο Δρ. Τσαγκρίδης, έχει πάρει μέρος η/και συντονίσει σχετικά εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και έχει διατελέσει εθνικός εκπρόσωπος σε Διεθνείς Οργανισμούς (FAO, OECD) και Επιτροπές (STECF). Στο επιστημονικό του έργο, περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή περιοδικά.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς