Δρ Αργύρης Σαπουνίδης2019-01-12T20:55:43+02:00

Ο Δρ. Αργύριος Σαπουνίδης, Βιολόγος-Ιχθυολόγος, είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Luton, της Μεγάλης Βρετανίας, όπου ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Essex. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ολοκλήρωσε τη Διδακτορική του Διατριβή, κατά την οποία ασχολήθηκε με την Μορφομετρική και Γενετική ανάλυση πέντε ειδών της ιχθυοπανίδας του Ποταμού Νέστου.

Η μελέτη της Ελληνικής ιχθυοπανίδας εσωτερικών υδάτων και η εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ αποτελούν τους κυριότερους τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) από το 2005 έως και το 2016 και εργάστηκε σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονταν με την ιχθυοπανίδα των εσωτερικών υδάτων (γλυκών και υφάλμυρων) καθώς και σε προγράμματα σχετικά με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών.

Συνολικά συμμετείχε σε είκοσι επτά (27) ερευνητικά προγράμματα και μελέτες, εκ των οποίων τα δέκα εννιά (19) ήταν ανταγωνιστικά και σε επτά (7) μη ανταγωνιστικά και μία (1) Μελέτη κατ΄ ανάθεση. Το ερευνητικό του έργου ανέρχεται σε 73 δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, εκθέσεις και άλλες δημοσιεύσεις (15 σε διεθνή περιοδικά SCI). Έχουν επιπλέον υποβληθεί και είναι υπό κρίση άλλες 2 ερευνητικές εργασίες σε περιοδικά SCI & SSCI, ενώ 2 ακόμα εργασίες ετοιμάζονται για την υποβολή τους σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά.

Το 2009 ορίστηκε αναπληρωματικό μέλος στην Συμβουλευτική Επιτροπή σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου, για την εισαγωγή ξενικών ειδών στην υδατοκαλλιέργεια. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Αλιείας, Διεύθυνση Αλιευτικών Εφαρμογών & Ε.Α.Π., ιδιότητα που κατέχει έως σήμερα.

Τέλος από το 2012 συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομάδα εργασίας για τα χέλια «Working Group on Eels – WGEEL» για την αξιολόγηση της κατάστασης των πληθυσμών του Ευρωπαϊκού χελιού σε όλη την Ευρώπη και τη υποβολή προτάσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την λήψη μέτρων για την προστασία του είδους και από το 2017 έχει οριστεί εκπρόσωπος της χωράς στην συγκεκριμένη ομάδα.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς