Δρ Βασίλης Παπαθανασίου2019-01-12T20:55:59+02:00

Ο Δρ. Βασίλειος Παπαθανασίου είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών Θαλάσσης. Κατά τη διδακτορική του διατριβή στο πανεπιστήμιο του Πλύμουθ (Η.Β.) ασχολήθηκε με τη χρήση βασικών μετρικών θαλασσίων φανερογάμων για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της παράκτιας ζώνης. Συμμετείχε στην ανάπτυξη εργαλείων για προγράμματα παρακολούθησης της παράκτιας ζώνης, όπως ο δείκτης CymoSkew, που απαντάει στις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΕ. Παράλληλα έχει αναπτύξει μεθοδολογίες έγκαιρης εκτίμησης της κατάστασης λιβαδιών αγγειοσπέρμων, βασισμένες στη μελέτη της φυσιολογίας τους (απόδοση του PSII), έχει μελετήσει τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών σε αυτά, ενώ ασχολείται με τη χαρτογράφηση και προστασία αυτών των σημαντικών από οικολογικής και οικονομικής σκοπιάς ενδιαιτημάτων. Έχει 14 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κρίση και πρακτικά συνεδρίων.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς