Δρ Γρηγόρης Κρέη2019-01-12T20:56:15+02:00

Ο Δρ. Κρέη απέκτησε το Διδακτορικό του Δίπλωμα (Ph.D.) το 1989 από το Τμήμα Βιοχημείας του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο (Ohio State University) στις Η.Π.Α. Η Διδακτορική του Διατριβή εξέτασε τις σχέσεις δομής-λειτουργίας στις οξειδοαναγωγικές ιδιότητες της πρωτεΐνης φλαβοδοξίνης από το βακτήριο Desulfovibrio vulgarisσυνδυάζοντας μεθόδους γενετικής μηχανικής (κατευθυνόμενες μεταλλαξογενέσεις στο ενεργό κέντρο της πρωτεΐνης) και βιοχημικών αναλύσεων. Από το Μάιο του 1989 έως τον Ιανουάριο του 1991 και από το Οκτώβριο του 1992 έως τον Ιανουάριο του 1997 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Βιολογίας Ζώων (Institut de Biologie Animale, νυν Centre de Génome Intégrative) στο Πανεπιστήμιο της Λοζάνης στην Ελβετία. Εκεί μελέτησε το ρόλο μιας συγκεκριμένης οικογένειας πυρηνικών υποδοχέων, των PPARs, στο έλεγχο του μεταβολικού μονοπατιού της β-οξείδωσης των λιπαρών οξέων και συνέβαλε στην αναγνώριση των λιπαρών οξέων και συγκεκριμένων συνθετικών υπολιπιδαιμικών και αντιδιαβητικών ουσιών/φαρμάκων ως πραγματικούς υποκαταστάτες των PPARs. Τον Απρίλιο του 1997 εντάχθηκε στο Ερευνητικό Προσωπικό το ΕΘΙΑΓΕ και τοποθετήθηκε στο ΙΝΑΛΕ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στο ΙΝΑΛΕ εστιάζουν 1) στη σχέση διατροφής -μεταβολισμού σε ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, μέσω της ταυτοποίησης και μελέτης γονιδίων δεικτών της ενεργειακής ομοιόστασης, 2) στην κατάρτιση καταλόγου γενετικής πληροφορίας (ταυτότητας) για εμπορικά είδη ψαριών με στόχο τη δυνατότητα ποιοτικής και ποσοτικής ανίχνευσης των ειδών σε μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα, 3) στην πληθυσμιακή γενετική εμπορικά σημαντικών ειδών ψαριών και άλλων θαλασσίων οργανισμών και 4) στην αξιοποίηση μη εμπορικών ειδών αλιευμάτων και των υποπροϊόντων της μεταποίησης αλιευμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς