Δρ Μάνος Κουτράκης2019-01-12T20:56:55+03:00

Ο Δρ Μάνος Κουτράκης, Βιολόγος – Ιχθυολόγος, είναι Τακτικός Ερευνητής (Α΄ βαθμίδας) από το 1996. Είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Λιμνοθαλασσών και Εσωτερικών Υδάτων του ΙΝΑΛΕ και από το 2010 Πρόεδρος Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής «Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας» (Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης). Τα τελευταία 25 χρόνια ασχολείται με θέματα που αφορούν την βιοποικιλότητα της ιχθυοπανίδας, τη βιολογία ευρύαλων ειδών και την αλιευτική βιολογία, την αλληλεπίδραση κητωδών με την αλιεία, τα δεκάποδα εσωτερικών υδάτων, την οικο-υδρολογία και τη διαχείριση λιμνοθαλασσών καθώς και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών.

Οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις είναι περισσότερες από 270, 50 από τις οποίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που περιλαμβάνονται στο Science Citation Index. Το δημοσιευμένο έργο του έχει δεχθεί περισσότερες από 750 αναφορές. Συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή για Τεχνικά και Οικονομικά Θέματα της Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (STECF-EWG), στην Επιστημονική Επιτροπή της UNESCO για την Οικο-υδρολογία, στο Working Group on Fish Passage Best Practices (EIFAC), στο Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Ανάπτυξης, στη Συμβουλευτική Επιτροπή για την εισαγωγή ξενικών ειδών στην υδατοκαλλιέργεια, στο Μητρώο Αξιολογητών του Ι.Κ.Υ, κ.ά.

Font Resize