Δρ Νίκος Σταμάτης2019-01-12T20:57:40+02:00

Ο Δρ. Νικόλαος Σταμάτης σπούδασε στο τμήμα χημείας του Φιλίππειου Πανεπιστήμιου Μάρμπουργκ, Γερμανίας και έλαβε το δίπλωμά του στη χημεία. Στη συνέχεια, στο ίδιο τμήμα, στον τομέα της οργανικής/οργανομεταλλικής σύνθεσης εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή και έλαβε, το 1993, τον τίτλο του διδάκτορα φυσικών επιστημών. Οι τίτλοι αυτοί αναγνωρίστηκαν από το ΔΙΚΑΤΣΑ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των τίτλων που απονέμονται από τα Ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Από το 1994 εργάζεται, αρχικά ως ειδικός επιστήμονας και από το 2016 ως αναπληρωτής ερευνητής, στο ΙΝΑΛΕ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, επικεφαλής του εργαστηρίου Χημείας και Μεταποίησης Αλιευμάτων με ερευνητικά ενδιαφέροντα στα πεδία της περιβαλλοντικής χημείας, της χημείας/μικροβιολογίας τροφίμων και της βιοτεχνολογίας. Οι βασικές δραστηριότητες του εργαστηρίου συνοψίζονται στα παρακάτω: (1) μελέτη επιπέδων θρεπτικών αλάτων, βαρέων μετάλλων και φυτοφαρμάκων σε δείγματα υδάτων, ζωικών ή φυτικών ιστών, αιωρούμενου υλικού και ιζημάτων παράκτιων και μεταβατικών οικοσυστημάτων, (2) έρευνες σε παραδοσιακά αλιεύματα για την ανάπτυξη καινοτόμων, ήπιων τεχνολογιών μεταποίησης, (3) θρεπτικές ιδιότητες τοπικών φρέσκων και μεταποιημένων αλιευμάτων, (4) λειτουργικά τρόφιμα, (5) εκτίμηση της ποιότητας και της εμπορικής διάρκειας ζωής νωπών και μεταποιημένων αλιευμάτων μέσω χημικού, μικροβιολογικού και οργανοληπτικού ελέγχου και (6) διερεύνηση καινοτόμων βιοτεχνολογικών μεθόδων παραγωγής ενέργειας και βιοδραστικών ουσιών από οργανικούς ιστούς. Παράλληλα, από 1995 και για διάστημα 17 ετών εκτέλεσε διδακτικό έργο (5-6 ώρες την εβδομάδα) στο Tμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου του ΑΤΕΙ Καβάλας, στα πεδία της οργανικής και πετρελαϊκής χημείας. Το ερευνητικό και διδακτικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά (33), πρακτικά συνεδρίων ή εκλαϊκευμένα περιοδικά (63) και μονογραφίες ή διδακτικές σημειώσεις (8).

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς