Δρ Νικόλαος Καμίδης2019-01-12T20:57:27+02:00

Ο Δρ. Καμίδης Νικόλαος , Περιβαλλοντολόγος – Ωκεανογράφος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1996) και διετέλεσε την Διδακτορική του Διατριβή στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2012). Τομείς του επιστημονικού του ενδιαφέροντος είναι η παράκτια ωκεανογραφία, η υδροδυναμική προσομοίωση των παράκτιων υδάτων, η περιβαλλοντική παρακολούθηση και οικολογική διαχείριση εσωτερικών και παράκτιων οικοσυστημάτων. Εργάζεται στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας από το 2000 ως τεχνικό προσωπικό και ως ειδικός επιστήμονας από το 2012. Συνολικά συμμετείχε σε 30 ερευνητικά προγράμματα. Είναι έγγαμος με ένα παιδί.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς