Δρ Σωτήρης Ορφανίδης2019-01-12T20:58:29+02:00

Δρ. Σωτήρης Ορφανίδης (Τακτικός Ερευνητής), Βιολόγος-Υδροβιολόγος, πτυχιούχος (1985) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (1990) του Τμήματος Βιολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπότροφος της Γερμανικής Ακαδημίας Ανταλλαγών (D.A.A.D) στο Ινστιτούτο Biologische Anstalt Helgoland, στο Αμβούργο, Γερμανίας (1986-1989) και του Ευρωπαϊκού προγράμματος Human Capital and Mobility, στο Πανεπιστήμιο του Groningen, Ολλανδίας (1995-1996). Εξειδίκευση στην οικολογία και οικοφυσιολογία των θαλάσσιων βενθικών μακροφύτων (μακροφύκη-αγγειόσπερμα) με σκοπό την αξιοποίησή τους ως βιοδείκτες οικολογικής ποιότητας των παράκτιων και μεταβατικών υδάτων, και στην καλλιέργεια των μακροφυκών στα πολυτροφικά συστήματα υδατοκαλλιέργειας (ΙΜΤΑ) και στη διαχείριση υγρών αποβλήτων. Συμμετοχή σε περισσότερα από 25 εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, με δημοσιευμένο έργο περισσότερες από 100 εργασίες, οι 55 σε διεθνή περιοδικά με κριτές, όπως αναφέρονται στη βάση δεδομένων Google Scholar (h-index =19, i-10=34, https://scholar.google.com/citations?user=a7z-h_cAAAAJ&hl=en). Κριτής άρθρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων και συμμετοχή στην εκδοτική επιτροπή δύο επιστημονικών περιοδικών (Mediterranean Marine Science, IF = 1,79; Transitional Waters Bulletin, περιλαμβάνεται στο Scopus).

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς