Δρ Χρυσούλα Αναστασιάδου2019-01-12T20:58:46+02:00

Η Δρ. Χρύσα Αναστασιάδου είναι Βιολόγος, απόφοιτος του Α.Π.Θ, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Υδροβιολογία-Υδατοκαλλιέργειες από το Α.Π.Θ και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στη Διδακτορική της Διατριβή μελέτησε τη βιολογία και οικολογία κολυμβητικών δεκαπόδων των εσωτερικών υδάτων. Υπότροφος του ΙΚΥ στο Centre of Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα σχετική με τη μελέτη των αναπαραγωγικών στρατηγικών κολυμβητικών δεκαπόδων ως προγνωστικά εργαλεία κλιματικής αλλαγής. Έχει μετεκπαιδευτεί στο The Sven Lovén Centre for Marine Sciences-Kristineberg (University of Gothenburg) στη ταξινομία ασπόνδυλων οργανισμών και στο Laboratory of Zoology and Speleobiology (Biotechnical Faculty, University of Ljubljana) στη συστηματική και βιοποικιλότητα σπηλαιόβιων Μαλακοστάκων. Έχει 15ετή εμπειρία με συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή ερευνητικά έργα. Το επιστημονικό της έργο μέχρι στιγμής ξεπερνά τις 70 δημοσιεύσεις (25 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που περιλαμβάνονται στο Science CitationIndex, 4 εργασίες σε Πρακτικά Συνεδρίων, 34 ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια και 10 ανακοινώσεις σε Εθνικά Συνέδρια). Μιλά τρεις ξένες γλώσσες. Η πρόσφατη ερευνητική της προσπάθεια επικεντρώνεται στη βιονομία των θαλάσσιων δεκαπόδων και στις δυναμικές μεταβολές της βιοποικιλότητας τους στις βιοκοινωνίες θαλάσσιων φανερογάμων.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς