//Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά προσωπικού του ΙΝΑΛΕ με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά προσωπικού του ΙΝΑΛΕ με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων Αριθμ. 20000/30-03-2023 (Συστημικό Α/Α 189450) για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά προσωπικού του ΙΝΑΛΕ με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών» (CPV:63726700-1)

 

20000_30-3-2023_Περίληψη Διακήρυξης Σκάφους 2023_ΕΠΣΑΔ_9Ω12ΟΞ3Μ-Ι3Π

 

20000_30-3-2023_Τεύχους Διακήρυξης Σκάφους_2023_ΕΠΣΑΔ_23PROC012425479

 

4.ΘΕΜΑ 16 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΟΥ ΙΝΑΛΕ_ΕΠΣΑΔ_66ΣΚΟΞ3Μ-ΩΚΚ

 

espd-request-v2

 

 

 

By |2023-04-05T11:36:11+03:005 Απριλίου, 2023|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά προσωπικού του ΙΝΑΛΕ με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς