//Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών έως τις 18/06/2024 του υπ’ αριθ. πρωτ. 24927/20-05-2024 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ιχθυοδιαδρόμου στο Φράγμα Τοξοτών στον Ποταμό Νέστο (CPV:45262600-7) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «URGENT MEASURES IN THE EASTERN MEDITERRANEAN FOR THE LONG TERM CONSERVATION OF ENDANGERED POPULATION OF EUROPEAN EEL (ANGUILLA ANGUILLA)-LIFEEL – LIFE19 NAT/IT/000851»

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών έως τις 18/06/2024 του υπ’ αριθ. πρωτ. 24927/20-05-2024 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ιχθυοδιαδρόμου στο Φράγμα Τοξοτών στον Ποταμό Νέστο (CPV:45262600-7) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «URGENT MEASURES IN THE EASTERN MEDITERRANEAN FOR THE LONG TERM CONSERVATION OF ENDANGERED POPULATION OF EUROPEAN EEL (ANGUILLA ANGUILLA)-LIFEEL – LIFE19 NAT/IT/000851»

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών έως τις 18/06/2024 του υπ’ αριθ. πρωτ. 24927/20-05-2024 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ιχθυοδιαδρόμου στο Φράγμα Τοξοτών στον Ποταμό Νέστο (CPV:45262600-7) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «URGENT MEASURES IN THE EASTERN MEDITERRANEAN FOR THE LONG TERM CONSERVATION OF ENDANGERED POPULATION OF EUROPEAN EEL (ANGUILLA ANGUILLA)-LIFEEL – LIFE19 NAT/IT/000851»

 

Απόφαση παρατ.& 24927_20-05-2024_Διαγων. Προμήθεια ιχθυοδιαδρόμου_LIFEEL_2024_6ΡΖ3ΟΞ3Μ-ΣΚΒ_24PROC014920208 

 

By |2024-06-11T14:40:38+03:0011 Ιουνίου, 2024|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών έως τις 18/06/2024 του υπ’ αριθ. πρωτ. 24927/20-05-2024 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ιχθυοδιαδρόμου στο Φράγμα Τοξοτών στον Ποταμό Νέστο (CPV:45262600-7) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «URGENT MEASURES IN THE EASTERN MEDITERRANEAN FOR THE LONG TERM CONSERVATION OF ENDANGERED POPULATION OF EUROPEAN EEL (ANGUILLA ANGUILLA)-LIFEEL – LIFE19 NAT/IT/000851»

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς