Πελαγία Πηγαδά2018-12-13T20:23:50+02:00

Η Πελαγία Πηγαδά είναι Χημικός, απόφοιτη του τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάζεται, από το 1996, στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας. Οι τομείς ενασχόλησής της στο εργαστήριο «Μεταποίησης Αλιευτικών Προϊόντων» του ΙΝ.ΑΛ.Ε., είναι η συντήρηση, μεταποίηση και ποιοτικός έλεγχος αλιευμάτων, ο ποιοτικός έλεγχος υδάτων και η μικροβιολογία αλιευμάτων και υδάτων.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς