//Προκήρυξη για προμήθεια οργάνων/εξοπλισμού και αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Συσχέτιση αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων για την ανάπτυξη μοντέλου πρόγνωσης των νοσημάτων σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (PROGNOSIS)» (MIS 5032517)

Προκήρυξη για προμήθεια οργάνων/εξοπλισμού και αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Συσχέτιση αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων για την ανάπτυξη μοντέλου πρόγνωσης των νοσημάτων σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (PROGNOSIS)» (MIS 5032517)

Προκήρυξη για προμήθεια οργάνων/εξοπλισμού και αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Συσχέτιση αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων για την ανάπτυξη μοντέλου πρόγνωσης των νοσημάτων σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (PROGNOSIS)» (MIS 5032517) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020»

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 2610_8-7-2021_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-PROPGNOSIS_9ΗΛΩΟΞ3Μ-7ΦΒ_21PROC008888235

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

By |2021-07-09T07:53:21+03:009 Ιουλίου, 2021|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προκήρυξη για προμήθεια οργάνων/εξοπλισμού και αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Συσχέτιση αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων για την ανάπτυξη μοντέλου πρόγνωσης των νοσημάτων σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (PROGNOSIS)» (MIS 5032517)

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς