//Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρελκόμενων, μηχανή προβολής-Projector και πανί προβολής, πολυμηχανημάτων-εκτυπωτών, σκάνερ και πακέτων λογισμικού για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στο πλαίσιο ενωσιακών και εθνικών απαιτήσεων» (ΟΠΣ 5004055) που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας–Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 2014-2020).

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρελκόμενων, μηχανή προβολής-Projector και πανί προβολής, πολυμηχανημάτων-εκτυπωτών, σκάνερ και πακέτων λογισμικού για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στο πλαίσιο ενωσιακών και εθνικών απαιτήσεων» (ΟΠΣ 5004055) που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας–Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 2014-2020).

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρελκόμενων, μηχανή προβολής-Projector και πανί προβολής, πολυμηχανημάτων-εκτυπωτών, σκάνερ και πακέτων λογισμικού για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στο πλαίσιο ενωσιακών και εθνικών απαιτήσεων» (ΟΠΣ 5004055) που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας–Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 2014-2020).

 

3.2911_29-7-2021_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η-Υ και λοιπό εξοπλισμό_ΨΘΛ9ΟΞ3Μ-6ΝΛ_21PROC009000875   

 

EEEΣ_ΤΕΥΔ_2911-29-7-2021   

 

espd-request-2911_29-7-2021   

file:///C:/Users/User1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AW6YXT4E/espd-request-2911_29-7-2021.html

By |2021-07-29T13:00:55+03:0029 Ιουλίου, 2021|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρελκόμενων, μηχανή προβολής-Projector και πανί προβολής, πολυμηχανημάτων-εκτυπωτών, σκάνερ και πακέτων λογισμικού για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στο πλαίσιο ενωσιακών και εθνικών απαιτήσεων» (ΟΠΣ 5004055) που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας–Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 2014-2020).

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς