//Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜ. ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Urgent measures in the Eastern Mediterranean for long term conservation of endangered European eel – LIFEEL – LIFE19NAT/IT/000851».

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜ. ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Urgent measures in the Eastern Mediterranean for long term conservation of endangered European eel – LIFEEL – LIFE19NAT/IT/000851».

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜ. ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Urgent measures in the Eastern Mediterranean for long term conservation of endangered European eel – LIFEEL – LIFE19NAT/IT/000851».

 

5.2478_28.6.2021_Πρόσκληση_2 ΣΥΜΒ._LIFEEL - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_6ΝΧΖΟΞ3Μ-Υ9Ι

 

Πρόταση για 2478_28.6.2021 Πρόσκληση

By |2021-07-05T16:56:25+03:005 Ιουλίου, 2021|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜ. ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Urgent measures in the Eastern Mediterranean for long term conservation of endangered European eel – LIFEEL – LIFE19NAT/IT/000851».

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς