//Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Algal Forest Restoration In the MEDiterranean Sea (AFRIMED)”

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Algal Forest Restoration In the MEDiterranean Sea (AFRIMED)”

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Algal Forest Restoration In the MEDiterranean Sea (AFRIMED)”, του Εκτελεστικού Φορέα για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020 (ΕΤΘΑ)

 

4815_13.12.2021_Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_2 Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου_AFRIMED_ΙΝ.ΑΛ.Ε_ΨΧ00ΟΞ3Μ-Ψ7Ω   

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ_2 Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου_AFRIMED_ΙΝ.ΑΛ.Ε 

By |2021-12-13T15:52:46+02:0013 Δεκεμβρίου, 2021|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Algal Forest Restoration In the MEDiterranean Sea (AFRIMED)”

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς