//Σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παρακολούθηση και Έλεγχος των Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών στην Ελλάδα με Καινοτόμες Τεχνικές υπό τις Παρούσες και Μελλοντικές Κλιματικές Συνθήκες (INVASION)» (MIS/ΟΠΣ 5049543)

Σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παρακολούθηση και Έλεγχος των Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών στην Ελλάδα με Καινοτόμες Τεχνικές υπό τις Παρούσες και Μελλοντικές Κλιματικές Συνθήκες (INVASION)» (MIS/ΟΠΣ 5049543)

Σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παρακολούθηση και Έλεγχος των Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών στην Ελλάδα με Καινοτόμες Τεχνικές υπό τις Παρούσες και Μελλοντικές Κλιματικές Συνθήκες (INVASION)» (MIS/ΟΠΣ 5049543)

766_25-2-2021_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_9Ξ1ΛΟΞ3Μ-4ΟΥ

Πρόταση-Αίτηση   

By |2021-02-25T13:18:06+02:0025 Φεβρουαρίου, 2021|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παρακολούθηση και Έλεγχος των Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών στην Ελλάδα με Καινοτόμες Τεχνικές υπό τις Παρούσες και Μελλοντικές Κλιματικές Συνθήκες (INVASION)» (MIS/ΟΠΣ 5049543)

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς