//Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Mapping and evaluation of Posidonia meadows and other important marine habitats under the European Habitats Directive (92/43/EEC), in the coastal waters of Cyprus (No. 19/2018)».

Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Mapping and evaluation of Posidonia meadows and other important marine habitats under the European Habitats Directive (92/43/EEC), in the coastal waters of Cyprus (No. 19/2018)».

Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Mapping and evaluation of Posidonia meadows and other important marine habitats under the European Habitats Directive (92/43/EEC), in the coastal waters of Cyprus (No. 19/2018)». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020) και από Εθνικούς πόρους (Τμήμα Αλιείας & Θαλάσσιων Ερευνών / Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος / Κυπριακή Δημοκρατία).

 

2297_14.06.2021_Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_1 Εξωτ.συνεργ._ΚΥΠΡΟΣ_ΙΝ.ΑΛ.Ε_9ΥΣΡΟΞ3Μ-Ι6Ρ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ_1 Εξωτ.συνεργ._ΚΥΠΡΟΣ_ΙΝ.ΑΛ.Ε.docx     

By |2021-06-15T13:24:24+03:0015 Ιουνίου, 2021|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Mapping and evaluation of Posidonia meadows and other important marine habitats under the European Habitats Directive (92/43/EEC), in the coastal waters of Cyprus (No. 19/2018)».

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς