//Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Υπηρεσίες που αφορούν δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών και παράκτιων υδάτων: Τμήμα Α: Δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών υδάτων».

Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Υπηρεσίες που αφορούν δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών και παράκτιων υδάτων: Τμήμα Α: Δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών υδάτων».

Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Υπηρεσίες που αφορούν δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών και παράκτιων υδάτων: Τμήμα Α: Δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών υδάτων».  

 

 

2296_14.06.2021_Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_1 Εξωτ.συνεργ._ΙΧΘ.-ΦΥΤ._ΙΝ.ΑΛ.Ε_9Ω17ΟΞ3Μ-ΤΔΤ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ_1 Εξωτ.συνεργ._ΙΧΘ.ΦΥΤ._ΙΝ.ΑΛ.Ε       

By |2021-06-15T13:21:40+03:0015 Ιουνίου, 2021|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Υπηρεσίες που αφορούν δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών και παράκτιων υδάτων: Τμήμα Α: Δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών υδάτων».

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς