Κωνσταντινιά Νάκου2019-01-12T20:59:34+02:00

Η Κωνσταντινιά Νάκου είναι Τεχνολόγος Ιχθυολόγος. Έχει εργαστεί σε  ιχθυογεννητικούς σταθμούς και έχει εμπειρία σε τμήματα παραγωγής ζωντανής τροφής. Έχει παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης και εργαστήρια εξειδίκευσης στη θαλάσσια έρευνα. Στο Ινστιτούτο Αλιευτικής έρευνας εργάζεται από το 1998. Είναι τεχνικός έρευνας στο εργαστήριο Βενθικής Οικολογίας και Τεχνολογίας  με αντικείμενο τις αναλύσεις δειγμάτων και την αναγνώριση οργανισμών. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα αλλά και στην πραγματοποίηση πειραμάτων στο εργαστήριο, με σκοπό μέσα από τη μελέτη της βιοποικιλότητας των παράκτιων οικοσυστημάτων και την κατανόηση των αλληλεπιδράσεών τους με το βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον, τη λήψη μέτρων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς