//Συνοπτικό Διαγωνισμό για προμήθεια οργάνων/εξοπλισμού και αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Μελέτη της αναστολής της Μελάνωσης των γαρίδων: ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος με εφαρμογές στην Ελληνική Αλιεία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας –Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 2014-2020) ΟΠΣ (MIS)5010809

Συνοπτικό Διαγωνισμό για προμήθεια οργάνων/εξοπλισμού και αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Μελέτη της αναστολής της Μελάνωσης των γαρίδων: ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος με εφαρμογές στην Ελληνική Αλιεία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας –Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 2014-2020) ΟΠΣ (MIS)5010809

Συνοπτικό Διαγωνισμό για προμήθεια οργάνων/εξοπλισμού και αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Μελέτη της αναστολής της Μελάνωσης των γαρίδων: ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος με εφαρμογές στην Ελληνική Αλιεία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας –Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 2014-2020) με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5010809

 

2908_29-7-2021_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΜΕΛΑΝΩΣΗ ΓΑΡΙΔΑΣ_60ΝΝΟΞ3Μ-ΛΦ6_21PROC009002974 

 

espd-request-2908_29-7-2021 

 

ΕΕΕΣ_ΤΕΥΔ_2908_29-7-2021

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

 

 

By |2021-07-29T15:44:13+03:0029 Ιουλίου, 2021|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνοπτικό Διαγωνισμό για προμήθεια οργάνων/εξοπλισμού και αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Μελέτη της αναστολής της Μελάνωσης των γαρίδων: ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος με εφαρμογές στην Ελληνική Αλιεία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας –Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 2014-2020) ΟΠΣ (MIS)5010809

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς