//Μελέτη των ενδημικών ειδών ψαριών στα Τενάγη Φιλίππων

Μελέτη των ενδημικών ειδών ψαριών στα Τενάγη Φιλίππων

Την προστασία δύο ενδημικών ειδών της ιχθυοπανίδας, που διαβιούν στα νερά των Τεναγών Φιλίππων και στην πεδιάδα της Δράμας, έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στη Νέα Πέραμο, Καβάλας με Επιστημονικά υπεύθυνο τον Δρ. Αργύρη Σαπουνίδη.

Κύριος σκοπός του έργου, που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις: δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας», είναι η αναλυτική μελέτη της κατανομής των δύο αυτών ενδημικών ειδών της ιχθυοπανίδας και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής για την προστασία τους.

Πρόκειται για τον Αμμόκοιτο ή Γκαβόχελο (Eudontomyzon hellenicus) και τη Γραμμοβελονίτσα (Cobitis punctilineata). Τα δύο αυτά ενδημικά είδη ιχθυοπανίδας αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα ειδών ψαριών της περιοχής μελέτης τόσο για την κρυπτική συμπεριφορά τους, όσο και για τις οικολογικές τους απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, ο Αμμόκοιτος, που μοιάζει με μικρό χέλι, θέλει καθαρό τρεχούμενο νερό και αμμολασπώδες έδαφος, όπου ζει μονίμως κρυμμένο. Η Γραμμοβελονίτσα προτιμά περιοχές με λάσπη, άμμο και αρκετή οργανική ύλη, προκειμένου να εισέρθει στο υπόστρωμα του ποταμού προς εύρεση τροφής και αποφυγής θηρευτών. Επιπλέον, χαρακτηρίζονται ως κοινοτικού ενδιαφέροντος και κινδυνεύουν από τη ρύπανση των υδάτων όπου διαβιούν. Και τα δύο είδη περιλαμβάνονται στον Κόκκινο Κατάλογο της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN) και στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43.

Η επικοινωνία του έργου και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής για τον Αμμόκοιτο ή Γκαβόχελο και τη Γραμμοβελονίτσα, για τους πιθανούς τρόπους ενίσχυσης της περιβαλλοντικής ασφάλειας, χωρίς όμως να επηρεάζεται η δραστηριότητά τους, καθώς και για την ευρύτερη προστασία τόσο των ειδών ιχθυοπανίδας όσο και των ενδιαιτημάτων τους. έγινε με το σχεδιασμό και το διαμοιρασμό ενημερωτικού υλικού, σε τοπικούς φορείς και σχολεία. Το ενημερωτικό υλικό αυτό είναι της μομφής ενημερωτικού φυλλαδίου που περιέχει μία μικρή περιγραφή της περιοχής ενδιαφέροντος και πληροφορίες για τη βιολογία των δύο ενδημικών ειδών και τα προβλήματα που αυτά αντιμετωπίζουν.

 

By |2022-07-14T08:03:34+03:0014 Ιουλίου, 2022|Νέα & Εκδηλώσεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μελέτη των ενδημικών ειδών ψαριών στα Τενάγη Φιλίππων

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς