//Συνοπτικός Διαγωνισμός στο πλαίσιο του έργου “Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης – Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος» (ΟΠΣ 5010856)”

Συνοπτικός Διαγωνισμός στο πλαίσιο του έργου “Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης – Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος» (ΟΠΣ 5010856)”

Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης – Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος» (ΟΠΣ 5010856)

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΤΕΥΔ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ   

 

Περίληψη Διακήρυξης_Μίσθωση Πλωτών Μέσων_Θ.Σ._ΙΝ.ΑΛ.Ε._6Ι6ΖΟΞ3Μ-Χ3Ψ 

 

Τεύχος Διακήρυξης_Ενοικίαση Πλωτών Μέσων_Θ.Σ._ΙΝ.ΑΛ.Ε._21PROC008294148 

 

 

By |2021-03-17T21:33:28+02:0017 Μαρτίου, 2021|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνοπτικός Διαγωνισμός στο πλαίσιο του έργου “Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης – Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος» (ΟΠΣ 5010856)”

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς