//Διαγωνισμός για την Προμήθεια Οργάνων Εργαστηρίου και Πεδίου για τις Ανάγκες Προγράμματος. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17-01-2019 και ώρα 14:00

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Οργάνων Εργαστηρίου και Πεδίου για τις Ανάγκες Προγράμματος. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17-01-2019 και ώρα 14:00

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια οργάνων εργαστηρίου και πεδίου για τις ανάγκες του προγράμματος «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης – Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει μόνο της τιμής για κάθε τμήμα προμήθειας.

Διακήρυξη                                   

Τεχνική Προσφορά                  

Οικονομική Προσφορά          

ΤΕΥΔ                                             

Εγγυητική Επιστολή               

By |2018-12-20T08:32:14+02:0020 Δεκεμβρίου, 2018|Προκηρύξεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαγωνισμός για την Προμήθεια Οργάνων Εργαστηρίου και Πεδίου για τις Ανάγκες Προγράμματος. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17-01-2019 και ώρα 14:00

About the Author:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς